СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА:

Основна ЛІТЕРАТУРА:

1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 431 с.

2. Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.

3. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підручник. – К: Кондор, 2005. – 428 с.

4. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: ІВЦ «Вид-во «Політехніка», Ліра-К, 2005. – 232 с.

5. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н.,проф. О.А.Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.-К.: Видавничий дім.-2006.-622с.

6. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. - К.: Ін-т інтел. власності і права, 2004. - 260 с СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА:.

7. Бондаренко С.В., Кожарська І.Ю. Право інтелектуальної власності: підручник. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 416 с.

8. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні. Навчальний посібник. – К.: Інститут інтелектуальної власності”, 2006. – 88 с.

9. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: "Держ. інст. інтел. власн.", 2008. – 124 с.

10. Цибульов П.М., Бутнік-Сіверський О.Б., Економіка інтелектуальної власності: Підручник. - К.: ДІІВ, 2008.- 408 с.

Кодекси України:

11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-ІУ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

12. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-І V. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

13. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: № 2341-НІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

14. Митний кодекс України від 11.07.2002 року № 92-ІУ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

15. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

16. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

17. Господарський кодекс України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

18. Господарський процесуальний кодекс України від 21 червня 2001 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

19. Податковий кодекс України. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

Закони України:

20. «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. № 142-ХІІ. Режим доступу: http СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА:://zakon.rada.gov.ua/

21. «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 р. № 8312-ХІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

22. «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

23. «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

24. «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХН. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

25. «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ, від 1 грудня 1998 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

26. «Про культуру». Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

27. «Про інформацію» від СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

28. «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. № 2707-ХИ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

29. «Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

30. «Про охорону прав на сорти рослин» в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-111. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/31. «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

32. «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1 червня 2000 р. № 1771-ПІ із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000 р. № 2188-Ш. Режим доступу: http СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА:://zakon.rada.gov.ua/

33. «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3699-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

34. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ . Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

35. «Про насіння і садивний матеріал» від 15 грудня 1993 р. № 3690-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

36. «Про племінну справу у тваринництві» від 15 грудня 1993 р. № 3691-ХІІ від 21 грудня 1999 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

37. «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

38. «Про внесення змін і доповнень СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 22 жовтня 1997 р. № 595/97-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

39. «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 р. № 2627-Ш. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

40. «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

41. «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

42. «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 р. — № 74/95-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

43. «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

44. «Про приєднання України до СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин» від 2 червня 1995 р. № 209/95-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

45. «Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків» від 13 жовтня 1995 р. № 380/95-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

46. «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

47. «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

48. «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

49. «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. № 270/96. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

50. «Про видавничу справу» від 5 червня СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: 1997 р. № 318/97-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

51. «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

52. «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 р. № 554/97-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

53. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 лис­топада 1997 р. № 621/97-ВР . Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

54. «Про кінематографію» від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

55. «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА:/

56. «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23 грудня 1998 р. № 353-ХІУ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

57. «Про національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

58. «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 черв­ня 1999 р. № 752-ХІУ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

59. «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

60. «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» від 21 грудня 2000 р. № 2188-Ш. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

61. «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: і фонограм» від 23 березня 2000 р. № 1587-ПІ. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

62. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо по­силення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності» від 5 квітня 2001 р. № 2362. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

63. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-Ш. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

64. «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів гос­подарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17 січня 2002 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

65. «Про оподаткування прибутку підприємств СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА:» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

66. .«Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони прав на зазначення походження товарів» від 15 листопада 2002 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.

67. «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 15 листопада 2001 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

68. «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 7 січня 2002 р. . Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

69. «Про інноваційну діяльність» від 14 липня 2002 р. Режим СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

Укази Президента України:

70. «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 1573/99. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

71. «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27 квітня 2001 р. № 285/2001. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

72. «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій». Затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

73. «Про невідкладні заходи щодо посилення захисту права інтелек­туальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розпов­сюдження дисків для лазерних систем зчитування» від ЗО січня СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: 2002 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

74. «Про Всеукраїнське агентство авторів» від 5 жовтня 2002 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

75. «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27 квітня. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

Постанови Верховної Ради України:

76. «Про утворення у складі Міністерства освіти і науки Державного де­партаменту інтелектуальної власності» від 4 квітня 2000 р. № 601. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

77. «Про затвердження Положення про Державний департамент інтелек­туальної власності» від 20 червня 2000 р. № 997. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

78. «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: їх виплати» від 18 січня 2003 р., № 71. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

79. «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за вико­ристання об'єктів авторського права і суміжних прав» 18 січня 2003 р., № 72. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

80. «Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва» від 18 листопада 1994 р. № 784. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

81. «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосу­ються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

82. «Про затвердження Положення про порядок виробництва, зберіган­ня, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізу­альних творів та СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: фонограм» від 13 жовтня 2000 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

83. «Про затвердження Положення про порядок зберігання та знищен­ня немаркованих примірників аудіовізуальних творів та фонограм» від 13 жовтня 2000 р. // Інтелектуальна власність — 2001. — № 4. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

84. «Про затвердження Положення про порядок зберігання та перевезен­ня територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів та фонограм» від 13 жовтня 2000 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

85. «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр одержувачів кон­трольних марок» від 13 жовтня 2000 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

86. «Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: з охороню прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 22 травня 2001 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

87. «Про затвердження мінімальних ставок авторської винагороди /ро­ялті/ за публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію /повторне публічне сповіщення/ творів науки, літе­ратури і мистецтва» від 18 січня 2003 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

Міжнародні Конвенції, Угоди та Договори:

88. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Па­ризький Акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.: Інтелек туальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 1: Правоінтелектуальної СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. — С. 186-224.

89. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.: Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.; У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 1: Право інтелектуаль­ної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. — С. 243—262. -

90. Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, вироб­ників фонограм і організацій мовлення // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 2. — С. 71—75.

91. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. // Інтелектуальна власність. - 2001. - № 2. - С. 81-85.

92. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про вико­нання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 2. — С. 76— 81.

93. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незакон­ного відтворення їх СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: фонограм (Женева, 29 жовтня 1971 р.). — Ав­торське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. — 36. нормат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 171—174.

94. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 5, 6, 7.


Додаток 1

Коефіцієнт досягнутого результату K1

№ п/п Досягнутий результат Значення K1
Досягнення заданих другорядних технічних характеристик, що не є визначальними для конкретної продукції (технологічного процесу) 0,2
Досягнення технічних характеристик, підтверджених документально в актах, технічних умовах, паспортах, кресленнях тощо 0,3
Досягнення основних технічних характеристик, що є визначальними для конкретної продукції (технологічного процесу), підтверджених документально 0,4
Досягнення якісно нових основних технічних характеристик продукції (технологічного процесу), підтверджених документально 0,6
Одержання нової продукції (технологічного процесу), що СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: володіє високими основними технічними характеристиками серед відомих аналогічних видів 0,8
Одержання нової продукції (технологічного процесу), уперше освоєної у виробництві із якісно новими технічними характеристиками 1,0

Коефіцієнт складності вирішеного технічного завдання K2

№ п/п Складність вирішеного технічного завдання Значення K2
Завдання, вирішене за допомогою конструктивного виконання однієї простої деталі, зміни одного параметра простого процесу, однієї операції процесу, одного інгредієнта рецептури 0,2
Завдання, вирішене за допомогою конструктивного виконання складної або збірної деталі, неосновного вузла механізму, зміни двох і більше неосновних параметрів нескладних процесів, зміни двох і більше неосновних операцій технологічного процесу, зміни двох і більше неосновних інгредієнтів рецептури тощо 0,3
Завдання вирішене за допомогою конструктивного СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: виконання одного основного або декількох неосновних вузлів машин, механізмів, частини (неосновної) процесів, частини (неосновної) рецептури тощо 0,4
Завдання вирішене за допомогою конструктивного виконання декількох основних вузлів, основних технологічних процесів, частини (основної) рецептури тощо 0,5
Завдання вирішене за допомогою конструктивного виконання машини, верстата, приладу, апарата, споруди, технологічних процесів, рецептури тощо 0,7
Завдання вирішене за допомогою конструктивного виконання машини, верстата, приладу, апарата, споруди зі складною кінематикою, апаратурою контролю, із радіоелектронною схемою, за допомогою силових машин, двигунів, агрегатів, комплексних технологічних процесів, складних рецептур тощо 0,9
Завдання вирішене за допомогою конструктивного виконання машини, апарата, споруди зі складною системою контролю автоматичних поточних ліній, що складаються з нових видів СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: устаткування, системи управління і регулювання, складних комплексних технологічних процесів, рецептур особливої складності тощо 1,1
Завдання вирішене за допомогою конструктивного виконання технологічних процесів і рецептур особливої складності, які головним чином відносяться до нових розділів науки і техніки 1,25

Продовження додатку 1

Коефіцієнт новизни K3

№ п/п Новизна Значення K3
Завдання вирішене за допомогою винаходу, що полягає у застосуванні відомих засобів за новим призначенням (коли формула винаходу починаються словом "застосування...") 0,25
Завдання вирішене за допомогою винаходу, що полягає в новій сукупності відомих рішень, які забезпечують заданий технічний результат, тобто коли відрізняльна частина формули винаходу містить указання на нові зв'язки між відомими елементами, іншу послідовність операцій СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: або інший процентний склад інгредієнтів у порівнянні із прототипом 0,3
Завдання вирішене за допомогою винаходу, що має прототип, який збігається із новим рішенням за більшістю основних ознак* 0,4
Завдання вирішене за допомогою винаходу, що має прототип, який збігається за половиною основних ознак із новим рішенням 0,5
Завдання вирішене за допомогою винаходу, що має прототип, який збігається із новим рішенням за меншою кількістю основних ознак 0,6
Завдання вирішене за допомогою винаходу, що характеризується сукупністю істотних відмінностей, який не має прототипу, тобто коли винахід вирішує нове завдання або відоме завдання принципово іншим шляхом (піонерний винахід)** 0,8

Примітки: *) Під основною ознакою розуміється нова істотна ознака, представлена СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: у відрізняльній частині формули винаходу у вигляді: операції в способі, елемента в конструкції, інгредієнта у складі.

**) Якщо об'єктом винаходу є речовина, отримана хімічним шляхом, що має структуру, яка не відноситься до жодної із відомих у хімії структур, значення коефіцієнта приймається рівним 0,8.


Зміст

Загальні положення………………………………………………………………...3

Навчально-тематичний план вивчення дисципліни…………………………....4

Програма самостійної роботи студентів………………………………………….5

Тема 1. Поняття інтелектуальної власності і система її правової охорони. Становлення законодавства України про інтелектуальну власність……………………….…………………………………...5

Тема 2. Авторське право та суміжні права…….………………………….7

Тема 3. Патентне право. Право промислової власності………………….9

Тема 4. Розпорядження правами інтелектуальної власності. Ліцензійна діяльність у науково-технічній сфері……………………………12

Тема 5. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА:. Захист прав інтелектуальної власності………………………………….16

Тема 6. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної

власності…………………………………………………………..18

Тема 7. Економіка інтелектуальної власності……………………………22

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів денної форми навчання…………………………………………………………..26

Інші види індивідуальних завдань…………………..………………………….26

Список рекомендованої літератури……………………………………………...30

Додаток 1…………………………………………………………………….…….37


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


documentanusvbd.html
documentanutcll.html
documentanutjvt.html
documentanutrgb.html
documentanutyqj.html
Документ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Основна ЛІТЕРАТУРА: