ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.контрольна робота повинна бути виконана згідно варіанту контрольної роботи студентом-заочником повинен співпадати з номером його прізвища в спусковому порядку групи.

2. контрольна робота має бути здана в строк, визначений у навчальному графіку.

3. до виконання контрольної роботи слід підходити творчо, відповіді будувати на аналізі вивченого та узагальненого матеріалу, відповіді обумовлювати і підтверджувати нормою закону або підзаконного акту, вказувати орган яким цей акт було прийнято, дату його прийняття та номер (якщо він є)

4. самі відповіді не повинні бути повним повторенням, переписуванням тексту підручника або навчального посібника.

5. теоретичну частину роботи виконувати в учнівському зошиті (12 аркушів) чітким і розбірливим почерком. Поля обов'язково (2-3 см). роботи виконані ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з помилками, написані не за своїм варіантом, заліку не підлягають.

6. якщо контрольна робота виконана не задовільно, то студент з урахуванням зауважень викладача.

7. студент, що не виконав контрольної роботи або отримав незадовільну оцінку, до заліку (іспиту) не допускається.

8. перевірена контрольна робота пред'являється екзаменатору перед семінарськими заняттями (в період зимової сесії).

9. в кінці контрольної роботи слід вказати використану літературу та нормативні акти, що були використані при написанні контрольної роботи.

10. робота повинна бути датована і підписана виконавцем.documentanurkbp.html
documentanurrlx.html
documentanurywf.html
documentanusggn.html
documentanusnqv.html
Документ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ